0 مورد   0 ریـال
BLE3ATW-2
شماره مدل :
0
نخ کشی خارق العاده و غیر قابل تصور فقط با فشار یک دکمه-اهرم انتخاب موج و سردوزی - سیستم اتوماتیک انتقال نخ - سیستم کار پیش بر دوم - انحنای نرم - سیستم متوقف کننده برای ایمنی
موجود
قیمت :
80,000,000 ریــال

سیستم متوقف کننده برای ایمنی :دارد
سیستم متوقف کننده برای ایمنی :دارد
گردونه تنظیم طول دوخت :دارد
سیستم روشنایی :LED

نخ کشی خارق العاده و غیر قابل تصور فقط با فشار یک دکمه-اهرم انتخاب موج و سردوزی - سیستم اتوماتیک انتقال نخ - سیستم کار پیش بر دوم - انحنای نرم - سیستم متوقف کننده برای ایمنی

محصولات دیگر
BLCS-2 - مدل 0
قیمت :     49,000,000 ریــال
 
BLQK2 - مدل 0
قیمت :     170,000,000 ریــال
 

دیدگاه های کاربران

ایمیل شما برای عضویت در خبرنامه